วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ทน.ขอนแก่น ระบุ เตรียมหาพื้นที่สำรองเลี้ยงหมาจรจัดนับร้อยตัว หากต้องปรังปรุงสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง วอนทุกหน่วยงานช่วยกันอย่าบ่ายเบี่ยง

ทน.ขอนแก่น ระบุ เตรียมหาพื้นที่สำรองเลี้ยงหมาจรจัดนับร้อยตัว หากต้องปรังปรุงสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง วอนทุกหน่วยงานช่วยกันอย่าบ่ายเบี่ยง พร้อมระบุภาพโซเชียลหลุดเป็นตัวที่หนีออกจากที่พักพิง เพราะทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ดูแลเต็มที่ ให้อาหารสามมื้อ ทั้งยังจัดงบดูแลแบบรายปีทุกตัว
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 18 พ.ค.2564 ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น หรือ ทน. นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างและสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ทำคอกกั้นเพิ่มเติม พื้นที่พักพิงสุนัขจรจัด ภายในเกาะกลางน้ำสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างแล้ว หลังกระแสโซเชียลเผยแพร่ภาพสุนัขขาดการดูแลและเอาใจใส่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครขอนแก่น มีสุนัขอยู่ในความดูแลรวม 142 ตัว ทุกตัวถูกคัดกรอง ทำหมัน ทำทะเบียนประวัติ ฉีดวัคซีน ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและอยู่ในพื้นที่ที่เทศบาลฯกำหนดไว้ ซึ่งภาพที่เผยแพร่มานั้นเป็นจุดที่สุนัขหลหนีศูนย์พักพิงที่พยายามว่ายน้ำหลบหนีออกมา และมีผู้มาพบเห็น ขณะที่สิ่งที่สำคัญเร่งด่วนขณะนี้คือศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่เกาะกลางน้ำสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เนื่องจากเข้าสู่แผนพัฒนาบึง และจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเทศบาลฯได้ประสานไปยังภาคเอกชนที่ อ.บ้านฝาง ซึ่งได้รับแจ้งว่าไม่สามารถรองรับสุนขจรจัดได้มากกว่านี้


“ เทศบาลฯจึงได้ประสานไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่มีพื้นที่มากกว่า 2,000 ไร่ รวมไปถึงพื้นที่ทางทหารในพื้นที่ อ.น้ำพอง เพื่อขอรับการจัดสรรพื้นที่ในการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและโรงพยาบาลสัตว์สำหรับกลุ่มสัตว์จรจัด ก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบใดๆ ทำให้ขณะนี้นอกจากการบริหารจัดการสุนัขจรจัดที่เทศบาลฯได้รับแจ้งและให้มาจับแบบรายวันแล้ว ยังคงต้องหาพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการย้ายสถานที่ในเร็วๆนี้ จึงขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชน,องค์กรรักสัตว์, ผู้ใจบุญ หรือหน่วยงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ได้จัดหาพื้นที่กลางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบและยั่งยืนภาพรวมทั้งจังหวัดต่อไป”


นายวิทยา กล่าวต่ออีกว่า ทุกปีเทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณในการดูแลสุนัขจรจัด ทั้งการปรับปรุงศูนย์พักพิง,การจัดหาอาการครบทั้ง 3 มื้อ การให้บริการวัคซีน การดูแลรักษาอาการป่วย การตรวจคัดกรองและทำทะเบียนสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ ปีละ 300,000 บาท ทั้งยังคงมีการจ้างพนักงานประจำศูนย์ฯแห่งนี้ 1 คน ที่รับผิดชอบศูนย์ฯดังกล่าว อย่างไรก็ตามเทศบาลฯจะเสนอร่างเทศบัญญัติสุนัขจรจัดเสนอต่อสภา เทศบาลฯ ในการพิจารณาจัดระบบกลุ่มสัตว์จรจัด ทั้งการขออนุญาตเลี้ยงดู การทำบาร์โค้ดแสดงความเป็นเจ้าของ การนำสัตว์เลี้ยงในกลุ่มที่กำหนดเข้ารับบริการทางการแพทย์ รวมไปถึงในเรื่องของการประสานงานร่วมกับองค์กรสัตว์ต่างๆเพื่อบริหารจัดการสัตว์จรจัดร่วมกันแบบเป็นเครือข่ายที่ชัดเจนและยั่งยืนต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png