วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

มทบ.27 มอบสินไหมทดแทนฯให้กับทายาทกำลังพลในสังกัดที่เสียชีวิต

           เมื่อวันนี้ 7 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ณ หน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนฯ กำลังพลที่เสียชีวิตของหน่วย โดยการดำเนินงานของ พ.อ.เกรียงเดช ปัญจกนกกุล หก.กกพ.มทบ.27 พร้อมด้วยนายทหาร กำลังพล และคณะ ตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิต สาขาร้อยเอ็ด ทายาทของ ร.ท.สุพิศ คุณมี ที่ได้เสียชีวิตเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

          เนื่องด้วย ร้อยโทสุพิศ คุณมี ตำแหน่ง ประจำกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เสียชีวิตเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ พุทธศักราช 2559 กองทัพบก ได้อนุมัติจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต โดยบริษัทไทยประกันชีวิตให้กับ ร้อยโท สุพิศ คุณมี จำนวน 144,000 บาท โดยรับมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตจาก บริษัทไทยประกันชีวิต และมอบให้กับทายาทของ ร้อยโท สุพิศ คุณมี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินตามหนังสือแสดงเจตนา ระบุผู้รับเงินเป็นผู้รับมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในครั้งนี้

พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 ประธาน กล่าวว่า.-เป็นนโยบายกองทัพบก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล ที่เคยปกป้องประเทศชาติ ขอให้ญาติๆจงภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ ร.ท.สุพิศ คุณมี ขอให้ท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนาน

//////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047