วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565

ค้นหา: ครม

เผย ครม. ผ่อนคลายข้อจำกัด มอบ กค. พิจารณาปรับกฎกระทรวงแทนฯ ลดกระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎหมาย ย้ำสุราเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าอื่นทั่วไป ต้องควบคุมวิธีการผลิต

31 มี.ค. 2022
วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงความเข้าใจผิดกรณีนักวิชาการอิสระออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมี่อวันที่ 29 มีนาคม ไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นั้น ว่า เป็นการผูกขาดเฉพาะทุนใหญ่นั้น  ซึ่งข้อเท็จจริง คือ ครม.  รับทราบเจตนารมณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะที่เสนอ ซึ่งไม่ได้ห้าม แต่ยังพยายาม

พลังงาน เร่งหาข้อสรุปช่วยเหลือประชาชน หลัง ครม. มีมติประกาศลดภาษีสรรพสามิต พร้อมวอนปั๊มบริหารจัดการปริมาณน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

16 ก.พ. 2022
กระทรวงพลังงาน เร่งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) โดยเร็วเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการช่วยเหลือประชาชนหลังคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร พร้อมวอนให้สถานีบริการน้ำมันบริหารจัดการให้มีน้ำมันเพียงพอกับการให้บริการกับประชาชน ขอให้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าหลังจากการหารือ

ครม.เห็นชอบเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่นักเรียนพิการโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษา ทั้งระดับสามัญและปวช.

15 ก.พ. 2022
ครม.เห็นชอบเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่นักเรียนพิการโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษา ทั้งระดับสามัญและปวช.นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ปัจจุบันอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่อุดหนุนให้แก่นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนต่ำกว่าเงินอุดหนุนที่นักเรียนภาครัฐได้รับ เนื่องจากการอุดหนุนในส่วนของเงิน
    • 1
    • 2