วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ครม.ไฟเขียวขยับเพดานดีเซล 33 บาทต่อลิตรและ เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

(7 พ.ค. 2567) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีนายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน ทั้งในส่วนของราคาน้ำมันดีเซล ราคาก๊าซ LPG และค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบาง ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

ทั้งนี้  มาตรการการตรึงราคาน้ำมันดีเซล กำหนดเพดานไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันที่ระดับราคาขายปลีกอยู่ที่ 30.94 บาทต่อลิตร  ราคาก๊าซ LPG ยังตรึงไว้ที่ 423 บาท ต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม  และ ค่าไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าเพียง 3.99 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่ 4.18 บาทต่อหน่วย

โดยในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางนั้นจะใช้งบประมาณกลาง จำนวน 1,800 ล้านบาท ส่วนการตรึงราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซLPG จะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  อัพเดทล่าสุด ณ  วันที่ 28 เมษายน 2567  ติดลบอยู่ 107,600 ล้านบาท  แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน ติดลบ 60,145 ล้านบาท และบัญชีLPG ติดลบ 47,455 ล้านบาท   ทั้งนี้การขยับเพดานราคาดีเซลขึ้นมาเป็น 33 บาทต่อลิตร นั้น จะช่วยลดภาระการชดเชยราคาดีเซล ที่ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ยังมีการชดเชยอยู่ที่ลิตรละ 3.58 บาท ซึ่งหมายความว่าราคาดีเซล ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลิตรละ 30.94 บาท จะทยอยปรับขึ้นได้อีก 2 บาทต่อลิตร หากต้นทุนราคาน้ำมันตลาดโลกปรับสูงขึ้น 

ที่มา / https://www.energynewscenter.com/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม. มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง และคณะกรรมการต่าง ๆ วันที่ 7 พ.ค. 67
ครม.อนุมัติค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ครม.เห็นชอบร่างเอกสารฯ 7 ฉบับที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ชูยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
ครม. เห็นชอบใช้งบกลางปี 66 ส่วนลดค่าไฟงวดต.ค.-ธ.ค.65
ครม. อนุมัติ กฟผ. ร่วมทุน LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2
ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-จีน สู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น