วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

ค้นหา: อำเภอชุมแพ

นายสิงหภณ ดีนาง ผู้แทนราษฎรเขต 6 ขอนแก่น พร้อมด้วย นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ออกพบปะเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่จะรับวัคซีนเข็มแรก

29 ก.ย. 2021
นายสิงหภณ ดีนาง ผู้แทนราษฎรเขต 6 ขอนแก่น พร้อมด้วย นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ออกพบปะเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้กับประชาชนซึ่งจะได้รับวัคซีนเข็มแรก ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อโดยเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 1034 โดส /เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09 .00 น. นายสิงหภณ ดีนาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 ขอนแก่น พร้อมด้วยนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ออกพบปะเยี่ยมเยือนเป็นขวัญและกำลั