วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน อำเภอชุมแพ จังหว้ดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆแก่ส่วนราชการและประชาชน ได้รับเกียรติเปิดป้ายที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดขอนแก่่นโดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแพ นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นาวิศรุต ปู่เพ็ง สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา คณะครู นักเรียน ส่วนราชการ คณะแม่บ้าน อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับ ณ.เลขที่ 91 หมู่ 9 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหว้ดขอนแก่น

ภาพ / ข่าว -กบ กินดาว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566