ค้นหา: thailand-new-gen-inventor-award-2021-2022

นร.สาธิตฯ (มอดินแดง) ประดิษฐ์รถตัดหญ้าและพ่นสารทางชีวภาพ บังคับด้วยคลื่นวิทยุ ผลงาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Thailand New Gen Inventor Award 2021-2022 ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

24 ก.พ. 2022
นร.สาธิตฯ (มอดินแดง) ประดิษฐ์รถตัดหญ้าและพ่นสารทางชีวภาพ บังคับด้วยคลื่นวิทยุ ผลงาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Thailand New Gen Inventor Award 2021-2022 ในงาน “วันนักประดิษฐ์”“นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ผู้ประดิษฐ์และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าที่ควบคุมด้วยรีโมทวิทยุผ่านการส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุ  พร้อมทั้งยังดัดแปลงให้สามารถฉีดพ่นสารสกัดยับย