วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ค้นหา: pdpa

ม.ภาคฯติวเข้มกฎหมาย PDPA ให้กับนักศึกษา เน้นหนักการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ภาพ รู้ทันการใช้สื่อในโลกยุคออนไลน์ ตามข้อกฎหมายที่บังคับอย่างรัดกุม

27 ส.ค. 2022
ที่ห้องเรียนรวม 242 อาคารคณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหัวข้อทำคอนเทนด์อย่างไร ภายใต้ข้อกฎหมายPDPA โดยมี ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,ผศ.ดร.จริยา ปันหวังกูร อาจารย์ประจำหลัก

‘เทนเซ็นต์ คลาวด์’ ชี้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญ “การใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย” รองรับธุรกิจดิจิทัลขยายตัว และการบังคับใช้กฎหมาย PDPA มิถุนายนนี้

18 เม.ย. 2022
Digital Transformationไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่ใช่เรื่องที่องค์กรจะมองข้ามได้อีกต่อไป เห็นได้จากการที่องค์กรทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยต่างเดินหน้าลงทุนในด้านเทคโนโลยี กันมากขึ้นหลังจากการระบาดของCOVID-19ที่กินเวลาต่อเนื่องมาแล้วถึงสองปี องค์กรส่วนใหญ่ได้ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับการดำเนินธุรกิจรองรับการยืดหดของตลาดให้ได้แบบทันท่วงที (Business Agility)โดยสังเกตได้ว่ามีการจัดตั้งหน่วยง