วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ค้นหา: mou

บสอ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ กรมบังคับดี ว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี

23 มี.ค. 2022
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี กับ กรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน โดยเฉพาะการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ความสมานฉันท

พม. จับมือ ธกส. ลงนาม MOU พัฒนาอาชีพให้สตรีและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง พร้อมช่วยสอนขอเงินกู้ประกอบอาชีพ สู้วิกฤตโควิด – 19

17 มี.ค. 2022
นางพัชรีอาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งเป็นสักขีพยาน โดยมี นางจินตนาจันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก
    • 1
    • 2