วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ค้นหา: mou

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้แก่ข้าราชการตำรวจ”

24 ก.พ. 2023
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ สุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ แก่ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และครอบครัวทั่วประเทศ เมื่อ 23 ก.พ. 2566 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการตำรวจมีแนวทางในการแก้ไขป

บสอ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ กรมบังคับดี ว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี

23 มี.ค. 2022
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี กับ กรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน โดยเฉพาะการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ความสมานฉันท

พม. จับมือ ธกส. ลงนาม MOU พัฒนาอาชีพให้สตรีและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง พร้อมช่วยสอนขอเงินกู้ประกอบอาชีพ สู้วิกฤตโควิด – 19

17 มี.ค. 2022
นางพัชรีอาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งเป็นสักขีพยาน โดยมี นางจินตนาจันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก
    • 1
    • 2