วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ค้นหา: คลังปิโตรเลียมขอนแก่น

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น จัดโครงการ รักษ์ แอท หนองกุง : มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ TOGETHER

06 พ.ย. 2021
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คลังปิโตรเลียมขอนแก่น และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดำเนินพิธีเปิดโครงการ รักษ์ แอท หนองกุง : มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ TOGETHER พื้นที่ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นภายในงานแบ่งกิจกรรมเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาชุมชนมุ่งสู่ชุมชนปลอ

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพโออาร์ จำนวนทั้งสิ้น 200 ถุง บรรเทาความเดือดร้อนผู้ติดเชื้อโควิด-19

09 ก.ย. 2021
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น, นายศตายุ จันทุมมา ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการก๊าซ, นางวาสนา โสดา ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารทั่วไป, พนักงานคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพโออาร์ จำนวนทั้งสิ้น 200 ถุง บรรเทาความเดือดร้อนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่