วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ค้นหา: care-the-wild

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ร่วมขับเคลื่อน โครงการ Care the Wild เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชุมชนบ้านโคกพลวง จ.นครราชสีมา 10 ไร่

23 มิ.ย. 2023
โครงการ Care the Wild โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ผู้สนับสนุนการปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา นำทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 60 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่ากับพันธมิตร กรมป่าไม้ และชุมชนเข้มแข็ง โดยมีอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริหารส