วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ค้นหา: line-openchat

เปิดอินไซท์ LINE OpenChat กับเส้นทางการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลในวงการศึกษาไทย โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1

28 ต.ค. 2021
การเรียนการสอนออนไลน์ยังคงเป็นเรื่องที่ทั้งสถานศึกษาและบุคลากรผู้สอนต่างกำลังเร่งพัฒนาเพื่อหาจุดสมดุลในการสร้างการสอนที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ผู้เรียนไปพร้อมๆกันและเมื่อทุกอย่างถูกยกมาอยู่บนโลกออนไลน์ผู้สอนและผู้เรียนหรือแม้แต่ผู้ปกครองเองก็ต่างต้องเผชิญกับความท้าทายต่อประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมบนโลกดิจิทัลซึ่งต่างจากโลกออฟไลน์อย่างสิ้นเชิงทักษะการใช้เครื่องไม