วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ค้นหา: โรงไฟฟ้าชุมชน

พพ.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(นำร่อง)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

07 ม.ค. 2022
พพ.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(นำร่อง)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมสร้างความรู้ความใจให้กับวิสาหกิจชุมชนด้านพืชพลังงานสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน(พพ.)สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานลงพื้นที่อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ณโรงไฟฟ้า