วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

ค้นหา: โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยา

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ทำพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

01 ธ.ค. 2021
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ทำพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานในพิธี โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุบลรัตน์ มาให้ความรู้และซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น เ