วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: โรงพยาบาลราชพฤกษ์

(มีคลิป)บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัดและโรงพยาบาลราชพฤกษ์เปิดศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ เพื่อผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นก้าวสู่การเป็น Medical Hub อย่างเต็มภาคภูมิ

18 ก.พ. 2023
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา11.30น ณ ห้องประชุม RPH ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้มีพิธลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัดและโรงพยาบาลราชพฤกษ์เปิดศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ มีนายรุจติศักดิ์ รังสี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น,นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน),นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการจังหวัดขอนแ