วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: โรงพยาบาลน้ำพอง

สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่หารือแนวทางการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการเพื่อประกอบอาชีพฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลน้ำพอง

11 พ.ค. 2024
สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่หารือแนวทางการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการเพื่อประกอบอาชีพฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลน้ำพอง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 25657 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าหารือ ร่วมกับ นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อรับฟังขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิก

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) มอบระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง ในจังหวัดขอนแก่น

12 พ.ค. 2022
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป มอบระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง ในจังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม “Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อมุ่งสนับสนุนกา