วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ค้นหา: เปิดรับสมัคร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน 2565

04 ก.ย. 2022
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 21,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวก