วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: ายมหาศักดิ์พลเสพ

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูฝึก ทหารใหม่และกำลังพลประจำหน่วย ค่ายมหาศักดิ์พลเสพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

10 พ.ค. 2022
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 13 . 45 น. พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 บินลัดฟ้าออกตรวจเยี่ยมกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูฝึก ทหารใหม่และกำลังพลประจำหน่วย ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ผ่าน zoom โดยให้ยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และให้ปฏิบัติการตามมาตรการการฝึกอย่างเคร่งครัด ระวังป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพลตัวอย่าง เยี่ยมชม