วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ค้นหา: อุ่นใจไซเบอร์

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกิจกรรม 1212 ETDA : สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ จ.บุรีรัมย์

18 ส.ค. 2023
AISอุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือETDAร่วมเสวนา กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันโลก ออนไลน์และกระบวนการช่วยเหลือหากต้องตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ ในกิจกรรม “1212 ETDA Workshopสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่ว จังหวัดบุรีรัมย์ AISโดย นายมหัณณพ อภ

AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ. ศธ. มท พร้อม พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ครั้งแรกของไทย

16 ก.ย. 2022
AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ. ศธ. มท พร้อม พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ครั้งแรกของไทย ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนการสอนทั่วประเทศ AISจับมือภาครัฐ4หน่วยงานหลัก ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีลงนามความร่วมมือ พร้อมเปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” หลักสูตรการ