วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ค้นหา: อำเภอเทพสถิต

คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

21 ม.ค. 2022
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09 . 30 น. ณ. 44 หมู่ 1 บ้านยางกลัก ตำบลยางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายเฉลียว จันทร์โรจน์ คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากพลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มีดำริให้ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้ง"กล่มเกษตรกรโคขุน"เพื่อเป็นอาชีพเสริมเร่งของบประมาณจากรัฐบาล สนับสนุนโครงการ โดยม