วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: สำนักบริการวิชาการ-มข

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร”การจัดทำ TOR ให้ถูกต้องทำตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานก่อสร้าง และ การพิจารณาค่า K” รุ่นที่ 3

25 ธ.ค. 2023
  สำนักบริการวิชาการ กำหนดจัดหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 การจ้างออกแบบ การจัดซื้อที่ดิน บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างตาม ว 159 หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง และหลักการพิจารณาคำนวณค่า K” ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภ