ค้นหา: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแ

ยื่นแล้ว สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ขอคุ้มครองสิทธิ หลัง ปปง.ให้ยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายเอกราช ช่างเหลา กับพวก

05 ก.ย. 2022
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ตามที่ได้มีประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ให้ยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายเอกราช ช่างเหลา กับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน และให้ผู้เสียหายที่ใด้รับความเสียหายยื่นคำร้องขอ คุ้มครองสิทธิ ภายในกำหนดเวลา30 วัน นั้น เกี่ยวกับเรื่อง