วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ค้นหา: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยา

ศิษย์เก่าพี่ช่วยศิษย์น้อง/ร่วมระดมทุนกว่า 5 แสนบาท มอบคูปองอาหารช่วยรุ่นน้องช่วงวิกฤติ “กาลพฤกษ์รวมใจ สู้ภัยโควิด”

18 ส.ค. 2021
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และสมาคม ชมรมศิษย์เก่าคณะต่าง ๆ ร่วมระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนอาหารกลางวันเพื่อน้อง ในกิจกรรม “กาลพฤกษ์ร่วมใจ สู้ภัยโควิด” เพื่อมอบแก่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดโครงการคูปองอาหารกลางวันช่วยเหลือนักศึกษา มข. สู้ภัยโควิด-19 และได้จัดพิธีส่งมอบทุนในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองพัฒนา