ค้นหา: สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับชมรมอนุรักษ์พระเครื่องกาฬสินธุ์ จัดประกวดพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วไป

21 ก.พ. 2022
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับชมรมอนุรักษ์พระเครื่องกาฬสินธุ์ จัดประกวดพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คุณศุภกนก์ธีร์ อนุศรี (โต่ง ขอนแก่น) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วไป ซึ่งจัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังห