ค้นหา: สพม-ขอนแก่น

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ติวเข้ม! ครู สพม.ขอนแก่น วิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA)

01 ก.พ. 2022
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ติวเข้ม! ครู สพม.ขอนแก่น วิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA มีสมรรถนะสามารถตรวจรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวั