ค้นหา: ศูนย์หัวใจสิริกิติ์-ภาค

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯขอนแก่นรับโล่เชิดชูเกียรติ ด้านอายุรแพทย์ดีเด่น จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

23 เม.ย. 2022
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯขอนแก่นรับโล่เชิดชูเกียรติ พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติให้กับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น อายุรแพทย์ดีเด่น อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ตลอดจนรางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย รศ.นพ.ภัทรพงษ์ กล่าวว