วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ค้นหา: ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม เปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” ตอบโจทย์ Big Rock พร้อมผลักดันให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม”

27 พ.ค. 2022
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” ตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมปฏิรูปด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน พร้อมผลักดันให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” ขยายผลสู่ Hall of Fame ในรูปแบบออนไลน์วันที่ 2