วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

ค้นหา: ศาลปกครอง

ศาลปกครอง ยกฟ้อง กสทช. สืบเนื่องจาก กสทช.อนุญาตให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 500 วัตต์ ไปจนถึงสิ้น ปี 2567

14 ก.พ. 2022
เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข่าวด่วนว่า ศาลปกครอง ยกฟ้อง กสทช. สืบเนื่องจากกสทช.อนุญาตให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 500 วัตต์ ไปจนถึงสิ้น ปี 2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ผู้นำองค์กร ฝ่ายกฎหมาย และผู้ประกอบกิจการ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจา