วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ค้นหา: วิทยุชุมชน

นายกฯ ห่วงใยเครือข่ายวิทยุชุมชน สื่อกลางใกล้ชิดประชาชน สั่งการเดินหน้าขยายเวลาคงคลื่นความถี่ออกอากาศ 500 วัตต์ ถึงสิ้นปี 67

23 มี.ค. 2022
เมื่อเร็วๆนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีรับมอบหนังสือแสดงความขอบคุณจากเครือข่ายวิทยุชุมชน ประกอบด้วย องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย โดยมี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายมงคล

ศาลปกครอง ยกฟ้อง กสทช. สืบเนื่องจาก กสทช.อนุญาตให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 500 วัตต์ ไปจนถึงสิ้น ปี 2567

14 ก.พ. 2022
เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข่าวด่วนว่า ศาลปกครอง ยกฟ้อง กสทช. สืบเนื่องจากกสทช.อนุญาตให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 500 วัตต์ ไปจนถึงสิ้น ปี 2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ผู้นำองค์กร ฝ่ายกฎหมาย และผู้ประกอบกิจการ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจา