วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

ค้นหา: วันแรงงานแห่งชาติ-2

ผู้ใช้แรงงานในเขต จ.ขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิตสมทบคลังเลือดกลาง สำรองเลือดคงคลังไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

29 เม.ย. 2022
ผู้ใช้แรงงานในเขต จ.ขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิตสมทบคลังเลือดกลาง สำรองเลือดคงคลังไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติเมือเวลา 11.00 น.วันที่ 29 เม.ย.2565 ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-1