วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ค้นหา: ปลูกป่า

มทบ.23 ร่วมกับ อบต.บ้านดง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

28 ก.ค. 2022
มทบ.23 ร่วมกับ อบต.บ้านดง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พันเอก สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน จิตอาสาพระราชทาน สมาชิก ทสปช. และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านด