วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: ธนาคารโลก

“มข.” จับมือ ธ.โลก ควงห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ

18 พ.ค. 2022
"มข." จับมือ ธ.โลก ควงห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยบริบทและศักยภาพ ของเมืองเป้าหมาย และ ศึกษาข้อมูลจาก ต่างประเทศในด้านแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทิศทางและแนวคิดในมิติต่าง ๆ ของการลงทุนระดับประเทศ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และบรรลุเป้าหมายในการ