วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

ค้นหา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการเป็นผู้ประกอบการ แก่นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา”

12 พ.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนและความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมลงนามMOUกับ ธปท. ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษาตลอดจนบุคลากรอาชีวศึกษา รวมถึงให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบุคลากรคุณภาพที่

ธปท. จับมือสมาคมธนาคารไทย ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 อย่างยั่งยืน

24 ส.ค. 2021
จากสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19) ส่งผลให้การแพร่ระบาดมีความไม่แน่นอนสูง และมีแนวโน้มยืดเยื้อและผันผวนกว่าที่คาด กระทบต่อเศรษฐกิจไทยรุนแรงขึ้น แต่ละภาคเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวช้าออกไปและไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาหนี้ระยะสั้นแบบเดิม เช่น การพักชำระหนี้เป็นครั้งคราว หรือปรับโครงสร้างหนี้แบบระยะสั้น จึงไม่ตอบโจทย์ที่จะทำให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ในการนี้ ธนาคารแห่งปร

ประกาศแจ้งเตือน เรื่อง การกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

21 ส.ค. 2021
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวประกาศแจ้งเตือนการชักชวนให้ลงทุนในระบบออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความชัดเจนและระมัดระวังในการเข้าร่วมลงทุนออนไลน์ซึ่งอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ) จึงขอชี้แจงดังนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มบุคค
    • 1
    • 2