วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ค้นหา: ซันโทรี่

แบรนด์ ซันโทรี่ เผยแนวคิดบริหารคนด้วยกลยุทธ์ D&I เน้น ‘บริหารความหลากหลายอย่างสมดุลย์’ ผลักดันองค์กรเติบโตยั่งยืน

30 ส.ค. 2021
ปัจจุบันเรื่องความหลากหลาย(Diversity)ของพนักงานในองค์กรทวีความสำคัญ และมีบทบาทมากขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพศ ความพิการ และอายุซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งขององค์กรในการบริหารจัดการความหลากหลายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน ในขณะเดียวกันจากสถานการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้น รวมถึงกระแสสังคมต่างๆผลักดันให้เกิดผู้คนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แนวคิด และทัศนคติอยู่ตลอดเวลา “การสร้