วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

ค้นหา: จังหวัดชัยภูมิ

คณะคาราวาน Isan In Love 20 จังหวัดภาคอีสาน เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร “บ้านบุ่งสิบสี่” ที่เที่ยวสโลไลฟ์ จ.ชัยภูมิ

16 ก.ย. 2022
คณะคาราวาน Isan In Love 20 จังหวัดภาคอีสาน เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร “บ้านบุ่งสิบสี่” ที่เที่ยวสโลไลฟ์ จ.ชัยภูมิ บ้านบุ่งสิบสี่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยความที่ตั้งอยู่ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และมีลำน้ำพรมไหลผ่าน จึงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะส้มโอ นิยมปลูกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ส้

คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

21 ม.ค. 2022
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09 . 30 น. ณ. 44 หมู่ 1 บ้านยางกลัก ตำบลยางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายเฉลียว จันทร์โรจน์ คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากพลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มีดำริให้ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้ง"กล่มเกษตรกรโคขุน"เพื่อเป็นอาชีพเสริมเร่งของบประมาณจากรัฐบาล สนับสนุนโครงการ โดยม