วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ค้นหา: คณะทำงานกรรมการผู้ช่วย

คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

21 ม.ค. 2022
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09 . 30 น. ณ. 44 หมู่ 1 บ้านยางกลัก ตำบลยางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายเฉลียว จันทร์โรจน์ คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากพลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มีดำริให้ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้ง"กล่มเกษตรกรโคขุน"เพื่อเป็นอาชีพเสริมเร่งของบประมาณจากรัฐบาล สนับสนุนโครงการ โดยม

ชัยภูมิ/ชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรมต่อ คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ป่าไม้

05 ส.ค. 2021
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภาได้มอบหมายให้นายเฉลียว จันทร์โรจน์ ประธานคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด นายวิชัย มีชำนาญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายนิพนธ์ ศิลปอนันต์ ประธานคณะทำงานการเมืองวิถีใหม่ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายสาธิตหาญรบ ปลัดอำเภอหนองบัวระเหว (ศูนย์ดำรงธรรม) ป่าไม้จังหวัด ป่าไม้อำเภอหนองบัวระเหว