วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ค้นหา: ขอนแก่น

กฟผ. เดินหน้าขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว หนุนองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง มุ่งขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ

23 ก.ย. 2022
กฟผ. เดินหน้าขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว หนุนองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง มุ่งขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ กฟผ. มอบห้องเรียนสีเขียว “Smart Green Learning Room” แก่โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น สร้างพลังเยาวชนให้มีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเดินหน้าสู

คาราวาน Isan In Love 20 จังหวัดภาคอีสาน เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ดินแดนแผ่นดินอีสาน

18 ก.ย. 2022
คาราวาน Isan In Love 20 จังหวัดภาคอีสาน เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ดินแดนแผ่นดินอีสาน ​ททท.กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานท่องเที่ยวหลงรัก 20 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น