วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปร

อค-ปส. และ อปอ. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1

13 ม.ค. 2024
(มีคลิป)เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567  เวลา 10.00น.โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดย นายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมด้วยนายวีรศักดิ์ ชาติวรรณ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมสถานีไฟฟ้าแรงสูง ,นางวรรณพร คราประยูร หัวหน้าหน่วยประสานงาน ,นางสาวจิตติมา อ้นขวัญเมือง หัวหน้าหน่วยพัสดุและจัดหา พร้อมผู้ปฏิบัติงานหน่วยก่อ

(มีคลิป)กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จัด”โครงการสัมมนาเชิงประจักษ์”ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง

21 เม.ย. 2023
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จัด"โครงการสัมมนาเชิงประจักษ์" โดยมีคุณสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวด ประชาสัมพันธ์โครงการปรังปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(กฟผ.) ได้นำสื่อมวลชนจากภาคอีสานและภาคตะวันออกเดินทางมาศึกษาดูงานใน "โครงการสัมมนาเชิงประจักษ์" ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัด