วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564

ค้นหา: การปกครองส่วนท้องถิ่น

มข.ประชุม ร่วมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ

22 ก.ย. 2021
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ  กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชุม เรื่อง “การจัดตั้งหน่วยงานส่ง