วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

ค้นหา: กระทรวงการพัฒนาสังคมแล

พม. จับมือ ธกส. ลงนาม MOU พัฒนาอาชีพให้สตรีและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง พร้อมช่วยสอนขอเงินกู้ประกอบอาชีพ สู้วิกฤตโควิด – 19

17 มี.ค. 2022
นางพัชรีอาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งเป็นสักขีพยาน โดยมี นางจินตนาจันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก