วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

ค้นหา: กรมบังคับคดี

บสอ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ กรมบังคับดี ว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี

23 มี.ค. 2022
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี กับ กรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน โดยเฉพาะการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ความสมานฉันท