วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ค้นหา: กฟผ

GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า 12 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน”บริษัทกัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. แล้ว

19 ต.ค. 2023
GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า 12 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน”บริษัทกัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด “ในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. แล้ว โดยเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน  12 โครงการ กำลังผลิตรวม 649.31 เมกะวัตต์  เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ COD ช่วงปี 67-68  นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้า

มข.จับมือ กฟผ. ยกระดับมาตรฐานเยาวชนไทย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

28 มิ.ย. 2023
 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  ปฏิบัติภารกิจในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) กับ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยขอนแก

อุดรธานี/โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) ร่วมกับอปอ. และอชก.จัดกิจกรรม โครงการแว่นแก้ว

24 มิ.ย. 2023
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) ร่วมกับอปอ. และอชก.จัดกิจกรรม โครงการแว่นแก้ว ในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุดรธานี 2 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อปอ.) และฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน นำคณะสื่อมวลชนฯเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้า สำนักงานลำภูรา จังหวัดตรัง

26 เม.ย. 2023
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน นำคณะสื่อมวลชนฯเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้า สำนักงานลำภูรา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดย นายกอบเดช สีหะเนิน ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นายจักรินทร์ กิจสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและ