วันพุธ, 1 ธันวาคม 2564
sdsdsds

สพม.ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอล เพิ่มทักษะการแข่งขันสู่ฟุตบอลอาชีพ

23 พ.ย. 2021
        ที่ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  นายชาตรี ชาปะวัง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย  นายวงศกร ประกอบนันทน์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  นายนพดล ศรีระกิจ    ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ  อุปนายกสมาคมครูสุขศึกษาและ

สสจ. ร้อยเอ็ด พัฒนาเครือข่ายเพิ่มทักษะคิดการเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนนด้วยการวิเคราะห์มนุษย์ปัจจัย (Human Factor For Road safety)

06 พ.ย. 2021
สำนักงานสาสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับจังหวัด เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีต่อพฤติกรรมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลมากขึ้น วิธีที่ได้รับการพิสูจน์ ที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจส่วนตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง ได้รับเกียรติวิทยากรโดย ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ ผอ.กองป้องกันการบาดเจ็บ กรม

รำลึกวีรบุรุษที่กล้าหาญ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิจ่าแซม มอบสิ่งให้ผู้ด้อยโอกาส พร้อมติดตามความคืบหน้าการพัฒนา กุดแคน แลนด์มาร์ก

31 ต.ค. 2021
วันที่ 30 ต.ค..64 ที่ บ้านหนองคู หมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด รำลึกวีรบุรุษที่กล้าหาญ จ่าแซม ครบ 3 ปี ที่จากไป ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สมาชิกวุฒิสภา /ประธานมูลนิธิจ่าแซม นายวิชัย กุนัน (พ่อจ่าแซม) พร้อมด้วย เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมรถตู้แห่งประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิจ่าแซม ผู้นำชุมชน เข้าสักการะอนุสาวรีย์ นาวาตรี สมาน กุนัน (จ่าแซม) และลงพื้นท

พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด บูรนาการร่วมกับ แอโร กรุ๊ป (1992) เปิดหลักสูตรอาชีพเสริม ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร

28 ต.ค. 2021
  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด แอโร กรุ๊ป (1992) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จัดอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา “ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน (Drone)เพื่อการเกษตร” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง