วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

นายก อบต.บัวคำ ชี้แจงการขอหักเบี้ยเลี้ยง อปพร.

  นายก อบต.บัวคำ ชี้แจงขอหักเบี้ยเลี้ยง อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ 300 หัก 100 อ้างเป็นค่าน้ำ ค่ากาแฟ ช่วงตั้งด่านโควิด

               วันที่ 2 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายสุวิทย์ ชินเนหันหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเพจหมาเฝ้าบ้าน  เอาคลิปเสียง ในที่ประชุม หารือ ในเรื่องของการบริหารจัดการในช่วง การตั้งด่านโควิช ว่าตน หักเบี้ยเลี้ยง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ 300 หัก 100 อ้างเป็นค่าน้ำ ค่ากาแฟ ซึ่งได้จัดตั้งด่าน วันที่ 11 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 ผ่านมา  โดยข้อเท็จจริงคือ จังหวัดสั่งการให้มีการเมืองการตั้งด่าน คัดกรอง 12 จุด ในเขตตำบล ซึ่ง 11 จุดเป็นด่านของอปพร โดยทางอบต ได้มีมติอนุมัติเงิน กองทุนอปพร 48000 บาท ใช้โดยการในการตั้งด่าน วันที่ 11-17 เมษายน เป็นเวลา 7 วัน เพื่อจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่อปพร รายละ 400 บาท แต่เนื่องจากเห็นว่า หากจ่ายเต็มจะไม่มีเงินเพื่อการใช้สอย ซื้อของกินของใช้เครื่องดื่มน้ำเปล่า กาแฟ การพูดเพื่อบริการ ทองปลอม เจ้าหน้าที่อปพรหรือแขกคนที่มาตรวจคัดกรอง ตนจึงเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประจำจุดทั้ง 11 จุดเพื่อขอ หักเงินเบี้ยเลี้ยง ออกมาใช้จ่ายบริการคนละ 50 บาท อปพรเห็นว่า หักน้อยไปและไม่จะไม่เพียงพอ ต่อการใช้สอย จึงเสนอเพิ่มให้ด้วยการหักเพิ่ม รายละ 100 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งยืนยันว่า มติดังกล่าว ใช่เป็นมติที่ประชุมกันในที่ประชุมของอำเภอ ซึ่งทั้ง 9 ตำบล ที่มีการตั้งจุดคัดกรอง covid-19 ล้วนใช้มาตรการใช้จ่ายเงินในลักษณะเดียวกัน

สำหรับการหักเงินของพื้นที่อบต บัวคำได้เงินมาทั้งสิ้น 16,000 บาท และหลังจากเสร็จสิ้น การตั้ง จุดตรวจครบ 7 ได้มีการใช้เงินไป 14,000 บาท  ได้นำเงินที่เหลือ 2,000 บาทส่งคืนแต่การตั้งจุดตรวจยังคงมีการตั้งอย่างต่อเนื่อง และยังคงต้องใช้เงิน ตนเองจึงทักเงินเพิ่มให้อีก 1,000 บาทรวมเป็น 3,000 บาท เพื่อใช้จ่าย ในด้านการบริการให้กับทุกจุดตรวจตามมาตรการ ของจังหวัด ซึ่งยืนยันว่า การทำงานทุกด้านเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามมติของที่ประชุม โดยไม่ได้มีการทุจริตหักเงินกินหัวคิว ของผู้ปฏิบัติแต่อย่างใด สิ้นยินยอมพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ โดยมีหลักฐานเอกสาร ให้สามารถตรวจสอบได้ หากจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ก็ยินดีที่จะเปิดเผยความจริงให้ทราบเพื่อความชัดเจน ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าตนเอง แอบอ้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาขอหักเงินหัวคิวคนละ 100 บาทมั้ย ยืนยันว่า ไม่ได้มีการอ้างผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาประโยชน์ แต่ที่อ้างถึงผู้ว่าการจังหวัดก็คืออ้างถึงหนังสือการสั่งการ ว่าให้มีการตั้งด่านเพื่อตรวจคัดกรอง covid ในพื้นที่ เท่านั้นที่ตนอ้างถึง ซึ่งพร้อมที่จะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด

  อยากฝากถึงเพจหมาเฝ้าบ้าน  ก่อนที่จะเอาอะไรไปลงน่าจะตรวจสอบความถูกต้องก่อน   

////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047