เพิ่มรอบพิเศษ สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ด้านความปลอดภัยการบิน

เพิ่มรอบพิเศษ สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ด้านความปลอดภัยการบิน 

สายการบินไทยสมายล์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการด้านความปลอดภัยการบิน รอบพิเศษ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่  

– หลักสูตร Basic Aviation Safety อบรมวันที่ 15 พ.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น. 

– หลักสูตร Airline SMS Implementation อบรมวันที่ 22 พ.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น. 

– หลักสูตร  Aircraft Accident Incident Investigation อบรมวันที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น. 

อบรมโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมการบิน ทางด้านความปลอดภัยการบิน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งผ่าน  shorturl.at/rvDGR โดยมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 500 บาท หากอบรมทั้ง 3 หลักสูตร ในราคาพิเศษเหลือเพียง 1,200 บาท นอกจากนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate of Attendance จากทางสายการบินฯ อีกด้วย 

­ผู้สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมได้ที่แผนกความปลอดภัยการบิน โทร.02-134-9641-2 และ 090-907-4318 

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png