วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยในอีสาน เส้นทาง ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษ