วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

มากินทุเรียนภูเขาไฟ!!สวนลุงเวียง บ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ จ.ศรีษะเกษ

มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยในอีสาน สวนทุเรียนลุงเวียง บ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ จ.ศรีษะเกษ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ