ส.ป.ก.อบรม“การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM”

01 พ.ค. 2021
1107

เมื่อ่วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM”
(Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/97285961769) โดยมีนายกฤษณะ นุชอิสสระ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม อาทิ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้วผู้ตรวจราชการกรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและภูมิภาค ณ ห้องประชุมพินิต สุวรรณชฏ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร และห้องประชุม ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ การจัดอบรมมีหัวข้อสำคัญในการบรรยาย คือ
1.วิธีการใช้งาน ZOOM สำหรับผู้จัดประชุม
2.การติดตั้งโปรแกรมZOOM บนเครื่องคอมพิวเตอร์
3.การสร้างห้องการประชุม วิธีการแชร์หน้าจอในการประชุม
4.การใช้งาน ZOOM บนอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ร่วมประชุม ฯลฯ

456743
456744
456745
453646
456746
456749
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png