วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน แก่ทหารกองประจำการ ปลูกผักปลอดภัย สู่ชุมชน”

 ที่  บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ทหารกองประจำการ ที่รับราชการครบตามวาระ จำนวน 103 นาย

ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพลที่สนใจด้านเกษตรกรรม เพื่อแสดงออกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้หลังอำลาชีวิตรับราชการไปแล้ว โดยจะนำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานไปเพาะปลูกไว้บริโภคและจำหน่าย ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เสริมภายในครัวเรือน พร้อมทั้งขยายผลไปยังชุมชนของตนเองต่อไป

/////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047