วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบแนวคิด “ปรับ ปลูก ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา”

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64/ ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบแนวคิด “ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา”

178561427 1658956844288207 7339078434064906479 n

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง แต่เนื่องจากปีนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กลับมาระบาดอีกครั้งในระลอกที่ 3 ซึ่งขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้กำหนดการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้กิจกรรม “ปรับ ปลูก ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา

179007347 1658957090954849 6211384682581957725 n

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน/ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง นายจ้าง และลูกจ้างตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน ในจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เข้ารับการรักษาจากโรคติดเชื้อดังกล่าว ตลอดจนเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ร่วมกันจัดงานฯ ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความสุขให้แก่แรงงานและประชาชน ทั้งนี้มีผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 49 ราย รวมเป็นเงิน 322,410 บาท

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น

179464470 1658956974288194 5747827899392461789 n
179166999 1658957034288188 1914540379781371749 n
179538190 1658957200954838 2319919074060484756 n
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png